ContactUs

Your Yourlocation:Home > ContactUs

ContactUs

Office Address: 211# Zhengfeng Building, Huanbaokejiyuan, Gaoxinkaifaqu, Jinan, 250100, China

Mfg Site Address: No.9 Hexie Road, Biopark, Kaifaqu, Taihe, 236600, Anhui China

Website: www.jndxj.com

Domestic business

TEL: +86-531-82375879; 0531-82375892; 0531-82375809 ; 0531-82375831

Export Business

TEL:+86-531-82375818;0531-82375880

Email: sales@jndxj.com

Skype: tianyuhuan1022

Business Director:

TEL: +86-531-82375849
FAX: +86-531-82375893
Email: sales@jndxj.com


Address: TEL:0531-82375879 Tiotropium Bromide
© Copyright(C)2014 JINAN DEXINJIA BIO & TECH CO., LTD All Rights Reserved